20 Ağustos 2010 Cuma

DİKKAT EKONOMİSİ

Çoğu zaman gözden kaçırdıklarımıza üzülüp, dikkatsizliklerimizden dem vuruyoruz. İyi de ne bu dikkat? Nasıl bir şey ? Dikkatli olmam gerekiyor, dikkatli olacağım dediğinizde olunuyor mu? Yeniliyor mu ? İçiliyor mu? Nedir yani ne?

Thomas H. Davenport,  Attention Economy (Dikkat Ekonomisi)  adlı kitabında dikkat adı verilen kıt kaynağın kullanımına ve bir yatırıma dönüştürülmesine dair bilgiler veriyor. Kitapta dikkat yönetimi  için yapılan tanım oldukça ilgi çekici. Deniyor ki “ Günümüz iş dünyasının yeni bilimi “.

Dikkatin üç ana bileşeni bulunuyormuş. Çekicilik, programlanmış yapılacak işler ve mecburiyet. (Dikkat çekici, kararlaştırılmış imgeler ve yaşam güdüsü) Bakalım; anladığım kadarıyla anlatmaya çalışayım.

Dikkat bilinçli bir davranışmış aslında. Ve bu bileşenler de olumlu ve olumsuz bileşenler olarak kendi içlerinde de çeşitleniyor. Bu üç ana bileşen aynı anda bir arada bulunabiliyor ancak olumlu ve olumsuzlar aynı anda bir arada bulunamıyorlar.

Şimdi gelelim bileşenlerin olumlu ve olumsuz hallerine...

Çekicilik / İticilik ( Cazibeye dayalı dikkate karşılık, hoşlanmama temelli dikkat )
Zihin önü / Zihin Arkası ( Bellek önünde ayrılan dikkate karşılık, bellek arkasında ayrılan dikkat )
Gönüllülük / Zorunluluk ( Gönüllü ayrılan dikkate karşılık, zorunlu ayrılan dikkat )

Burada zihin arkası olarak belirtilen tanımlama, ihtiyaç anında ortaya çıkan dikkat bileşenlerini ifade ederken; zihin önü olarak belirtilen tanımlama ise, o an yaptığımız şeyler karşısında gösterdiğiniz davranışı ifade ediyor.

Yani; araba kullanmak ya da bisiklete binmek zihin arkası bir dikkat gerektirirken, her hangi bir sosyal ağda bulunduğunuz paylaşım zihin önü dikkate bağlıdır. Araba kullanmak ya da bisiklete binmek zihin arkası ve zorunluluk bileşenlerini içerirken, sosyal bir ağda paylaşımda bulunmak çekicilik, zihin önü ve gönüllülük bileşenlerinin üçünü birden içerir.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Araş. Gör. Olan Süreyya Çankırı'nın  tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/download/2192/4242 bağlantısında biraz daha detay bulabilirsiniz kitap içeriği hakkında.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder